ยินดีต้อนรับสู่ สเตลล่า เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ วีซ่า เซ็นเตอร์


สเตลล่า เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ วีซ่า เซ็นเตอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2537 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียเพื่อการบริการด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการมาศึกษาต่อและปรึกษาด้านการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย จุดประสงค์หลักของการก่อตั้งบริษัทคือ เพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่นักเรียนต่างชาติในด้านการศึกษาในประเทศออสเตรเลียและช่วยเหลือทางด้านการสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย นอกจากนั้นแล้ว ทางบริษัทยังรับให้คำปรึกษาจัดการในด้านการทำวีซ่าทุกประเภทของประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โรงเรียน


ประเทศออสเตรเลียแบ่งโรงเรียนเป็น 2 ระดับคือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เพิ่มเติม

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ


การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริง

เพิ่มเติม

วีซ่า


นอกจากด้านการศึกษาแล้ว สเตลล่ายังมีการให้บริการสำหรับการปรึกษาและจัดทำวีซ่า สำหรับการเดินทางเข้ามาประเทศออสเตรเลียทุกประเภท

เพิ่มเติม

หลักสูตรวิชาชีพ


หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียนไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง

เพิ่มเติม

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา


หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาแบ่งได้ 4 ประเภท คือ ปริญญาตรี, อนุปริญญาโท. ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

เพิ่มเติม

หนังสือรับรองความประพฤติ


บริการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติจากประเทศไทย (Thai Police Clearance Certificate)

เพิ่มเติม

บริการต่างๆสำหรับนักเรียน


เสตลล่ายังให้บริการอื่นๆกับนักเรียนต่างชาติ เช่น บริการจองตั๋วเครื่องบิน, บริการรถรับ-ส่งสนามบิน, จัดหาที่พัก, รับส่งของระหว่างประเทศ, ขอคืนภาษี, ประกันสุขภาพ และอื่นๆ โดยมีผู้ให้บริการและคำปรึกษาด้านอื่นๆอีกมากมายจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ก้าวสู่ความสำเร็จของคุณได้อย่างมั่นใจ

เริ่มเส้นทางการศึกษาเพื่ออนาคตวันนี้

สมัครเลยนัดหมาย

ข่าวสารและกิจกรรม