เกี่ยวกับเรา


Stellar Education & Visa Centre ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2537 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียเพื่อการบริการด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการมาศึกษาต่อและปรึกษาด้านการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย โดยเริ่มต้นจากห้องเช่าเล็กๆกลางเมืองซิดนีย์ เมื่อครั้งที่ระบบการสื่อสารมีเพียงแค่โทรศัพท์และแฟกซ์เท่านั้น เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่สามารถใช้การได้ในขณะนั้น การบันทึกข้อมูลนักเรียนและการประสานงานกับโรงเรียนนั้นค่อนข้างเป็นไปได้อย่างยากลำบาก และมีพนักงานจัดการดำเนินเรื่องต่างๆเพียงคนเดียวเท่านั้นคือผู้ก่อตั้งบริษัท (คุณจอย) จุดประสงค์หลักของการก่อตั้งบริษัทคือ เพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่นักเรียนต่างชาติในด้านการศึกษาในประเทศออสเตรเลียและช่วยเหลือทางด้านการสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย นอกจากนั้นแล้ว ทางบริษัทยังรับให้คำปรึกษาจัดการในด้านการทำวีซ่าทุกประเภทของประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากวิสัยทัศน์ของผู้ให้การริเริ่มและก่อตั้งบริษัท Stellar มุ่งเน้นเพื่อเป็นหนึ่งในด้านของการบริการด้านการศึกษาและวีซ่าของประเทศออสเตรเลียสำหรับนักเรียนต่างชาติทุกท่าน เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายของการเดินมายังประเทศออสเตรเลีย

Stellar Education & Visa Centre สามารถดำเนินการในการช่วยเหลือนักเรียนทั้งทางด้านการเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวีซ่าโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบการศึกษา และระบบการยื่นวีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะ นอกจากนั้นแล้วเรายังช่วยในเรื่องของการดำเนินการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาสำหรับวีซ่าอื่นๆจากเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการจดทะเบียนรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลียให้เป็นผู้ดำเนินการแทนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย (Registered Migration Agent) ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านกฏวีซ่าต่างๆของประเทศออสเตรเลียมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี

จากชื่อเสียงและประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปีของบริษัท จากอดีตถึงปัจจุบัน Stellar Education & Visa Centre พร้อมไปด้วยบุคคลากรที่มีศักยภาพพร้อมให้การช่วยเหลือนักเรียนและลูกค้าทุกๆท่านเสมือนบุคคลในครอบครัว เนื่องด้วยบุคลากรของเราทุกๆคนเคยผ่านประสบการณ์ของการเป็นนักเรียนต่างชาติของประเทศออสเตรเลียมาก่อนทั้งสิ้น ดังนั้นจึงมีความเข้าใจถึงจุดประสงค์และปัญหาหลักของนักเรียนทุกๆคนเป็นอย่างดี เราพร้อมเสมอที่จะให้บริการทุกท่านด้วยคุณภาพ และความเต็มใจ เพราะเราถือว่าความสำเร็จของลูกค้าทุกท่าน คือรางวัลในการทำงานของพวกเรา

ประวัติผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร

คุณจอย ธนาวรรณ ไทยโพธิ์ศรี

  • ผู้อำนวยการบริษัท Stellar Education & Visa Centre
  • Justice of the Peace ประจำรัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
  • Registered Migration Agent (MARN 0103611)

คุณจอยเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและวีซ่าของประเทศออสเตรเลียมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพ.ศ.2537จนถึงปัจจุบันในฐานะของผู้อำนวยการบริษัท Stellar Education & Visa เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีบริษัทให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษาเป็นที่แพร่หลายเฉกเช่นในปัจจุบัน ซึ่งการหาข้อมูลการศึกษาที่เหมาะตามจุดประสงค์นั้นค่อนข้างเป็นไปได้อย่างยากลำบาก และยังต้องเผชิญกับสภาพการปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ดังนั้นคุณจอยจึงมีความริเริ่มที่จะจัดตั้งบริษัทสำหรับให้คำปรึกษาด้านการศึกษาของประเทศออสเตรเลียแก่นักเรียนต่างชาติที่ประสบปัญหาต่างๆทั้งในด้านการศึกษา และให้คำแนะนำสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศบ้านเกิดของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้การเรียนและการใช้ชีวิตในต่างแดนของนักเรียนเป็นประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจ

สิ่งที่คุณจอยยึดมั่นตั้งแต่ริเริ่มการก่อตั้งบริษัท และไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็คือ การให้ความช่วยเหลือนักเรียนจากต่างแดนอย่างสุดความสามารถ และรักษาคุณภาพด้านการบริการด้วยศักยภาพด้านข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้งการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์แนะนำการศึกษาของประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับสากลเพื่อให้มีนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี

คุณจอยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิเทศน์ศาสตร์เอกการโฆษณาและการตลาดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลียในระดับอนุปริญญาโทด้านการจัดการการท่องเที่ยว จาก University of Technology, Sydney และระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก Southern Cross University นอกเหนือจากด้านการศึกษาทางวิชาการ คุณจอยยังได้รับประกาศนียบัตรด้านการให้บริการด้านการศึกษา(Qualified Education Agent)ในประเทศออสเตรเลียจากหน่วยงาน PIER (Professional International Education Resources) และประกาศณียบัตรด้านกฎหมายการอพยพเข้าเมืองของประเทศออสเตรเลีย จาก University of New South Wales ด้วยคะแนนสอบที่ดีเยี่ยม นอกจากนั้น คุณจอยยังได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตการประกอบอาชีพ Migration Agent ที่ได้รับการอนุมัติจาก Migration Agent Registration Authority ภายใต้กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองด้วยเช่นกัน

ประวัติผู้บริหาร

คุณจอห์น อีแกน

  • Justice of the Peace (NSW) ประจำรัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
  • Registered Migration Agent (MARN 0005601)

คุณจอห์นเป็นเจ้าหน้าที่ Migration Agent ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลียให้เป็นผู้แทนสำหรับให้คำปรึกษาและสมัครวีซ่าประเภทต่างๆในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณจอห์นมีประสบการณ์ด้านกฎหมายการอพยพย้ายถิ่นฐานของประเทศออสเตรเลียเป็นเวลายาวนานกว่า20ปี ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ต้องการอพยพย้ายถิ่นฐานมายังประเทศออสเตรเลียแบบถาวร หรือผู้ที่ต้องการได้รับการอนุมัติวีซ่าชั่วคราวในประเภทต่างๆ คุณจอห์นมีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวของประเทศออสเตรเลียทุกประเภท รวมถึง วีซ่าทำงาน 482 ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากของชาวต่างชาติที่ต้องการทำเรื่องเพื่อทำงานหรือทำธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนั้นยังรวมถึง วีซ่าคู่ครองและวีซ่าครอบครัว อีกด้วย นอกจากนั้นยังสามารถให้คำปรึกษาในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการอพยพย้ายถิ่นฐาน และปัญหาวีซ่าต่างๆ อาทิ การถูกปฏิเสธวีซ่า และการถูกเพิกถอนวีซ่า

คุณจอห์นจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านเอเชียศึกษาจาก Sydney University ประเทศออสเตรเลีย สาขาวิชาเอกภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น และยังได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยศิลปกร ประเทศไทย เมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาปริญญาตรีประเทศออสเตรเลีย หลังจากนั้น คุณจอห์นได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรกฎหมายการอพยพย้ายถิ่นฐานจาก University of Technology, Sydney นอกจากนั้นยังได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูงในด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่ชาวต่างชาติอีกด้วย (TESOL: Teaching English to speakers of other languages).

นอกเหนือจากคุณวุฒิทางด้านการศึกษา คุณจอห์นยังได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัล the Walter Reid Memorial Prize ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ ณ University of Sydney 2 ปีซ้อนอีกด้วย

คุณแพททริก ปรัชญ์ ศิริสวัสดิ์

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Stellar Education & Visa Centre
  • Justice of the Peace (NSW) ประจำรัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
  • Qualified Education Agent Counsellor (J226)

คุณแพททริกเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษาด้านการศึกษาของประเทศออสเตรเลียด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังคอยให้คำปรึกษานักเรียนไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้ามาศึกษาในประเทศออสเตรเลียในหลายๆด้าน อาทิ การเตรียมตัวก่อนเข้าศึกษาในระดับต่างๆ การจัดหาที่พัก การเดินทาง การประกันภัย และ สวัสดิภาพของนักเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย คุณแพททริกมีความเชี่ยวชาญในทุกระดับของระบบการศึกษาของออสเตรเลียตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงอุดมศึกษา

คุณแพททริกจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก University of Technology, Sydney และอนุปริญญาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ประเทศออสเตรเลียเช่นกัน

ปัจจุบันคุณแพททริกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสำนักงานใหญ่ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียและยังดูแลประสานงานกับสาขาย่อย หน่วยงาน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย