รับส่งของระหว่างประเทศ


ทาง Stellar มีการบริการเพื่อติดต่อไปยังผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จากประเทศออสเตรเลียไปยังประเทศไทย และจากประเทศไทยมายังประเทศออสเตรเลีย สำหรับผู้ที่มีสัมภาระจำนวนมากที่ไม่สามารถนำติดตัวเมื่อเดินเดินทางออกนอกประเทศได้ ซึ่งมีให้บริการทั้งการขนส่งทางอากาศ (Air Cargo) และการขนส่งทางเรือสินค้า (Sea freight) ซึ่งค่าบริการนั้นจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสินค้า และรูปแบบการขนส่ง โดยประเภทของสินค้าทั่วไปที่มีบริการขนส่งนั้น ได้แก่ สินค้าประเภท เสื้อผ้า หนังสือ และของใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆที่ผ่านการใช้งานแล้ว (ทั้งนี้การขนส่งสินค้าใหม่ที่มีป้ายราคากำกับ อาจจะถูกทางกรมศุลการกรสุ่มตรวจสินค้า และเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมได้)