หลักสูตรเตรียมปริญญาตรี


คือหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศออสเตรเลีย แต่อาจจะยังไม่ผ่านเกณฑ์ หรือขาดคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่งที่มหาวิทยากำหนดไว้เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ อาทิ ผลระดับทางภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านเกณฑ์ หรือจบการศึกษาจากสถาบันที่รัฐบาลออสเตรเลียไม่ได้รับรอง เป็นต้น เพราะฉะนั้นผู้ที่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย สามารถที่จะลงเรียน Foundation Studies หรือเรียกง่ายๆว่า เป็นการเรียนปรับพื้นฐานเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีระยะเวลาในการเรียนการสอน 1 ปี เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้มีการเตรียมตัวทางด้านวิชาการก่อนเข้าสู่การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย