ประกันสุขภาพ (OSHC, OVHC)


ทาง Stellar รับจัดทำประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่จะเดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย โดยที่รูปแบบของประกันนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

OSHC (Overseas Student Health Cover)

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย โดยทางรัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาศึกษาต่อยังประเทศออสเตรเลียนานเกิน 3 เดือนต้องมีประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียจนกระทั่งวีซ่าหมดอายุ ซึ่งประเภทของประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

  1. Single Cover เหมาะสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย โดยไม่มีผู้ติดตาม
  2. Couple Cover เหมาะสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลียโดยมีคู่ครองติดตามมาด้วย
  3. Family Cover เหมาะสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนโดยมี ครอบครัว (คู่ครองและบุตร) ติดตามมาด้วย

โดยที่ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนนั้นจะเป็นแบบเหมาจ่ายครอบคลุมจนกระทั่งวีซ่าหมดอายุ ทั้งนี้ค่าประกันสุขภาพจะรวมถึงค่าพบแพทย์ และค่ารักษาพยาบาลต่างๆ แต่จะไม่รวมค่ารักษาตา ค่าทำฟัน และค่าหมอกระดูก ซึ่งจะต้องทำประกันแยกต่างหากถ้าต้องการได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายโดยประมาณได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทประกันสุขภาพต่างๆ (คลิกที่โลโก้ของบริษัทผู้ให้ประกัน)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสุขภาพ ประเทศออสเตรเลีย https://www.privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/overseas_student_health_cover.htm

OVHC (Overseas Visitor Health Cover)

เหมาะสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าทำงาน (SC457, 482, 485) หรือผู้ที่ต้องการมาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลาสั้นๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว (SC600, 601, 651) ซึ่งจำเป็นจะต้องมีประกันสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ถือวีซ่าทำงาน เนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลียได้กำหนดไว้ ซึ่งประกันประเภทนี้จะให้การครอบคลุมที่ใกล้เคียงกับประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน แต่จะแตกต่างกันตรงค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทประกันจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนโดยตัดผ่านบัญชีธนาคารของผู้ทำประกันเอง ซึ่งบริษัทประกันที่ให้บริการประกันประเภท OVHC ได้แก่ ALLIANZ CARE AUSTRALIA, BUPA, MEDIBANK, IMAN by NIB and AIA Health (คลิกที่โลโก้บริษัทสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสุขภาพส่วนบุคคล ประเทศออสเตรเลีย https://www.privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/overseas_visitors_health_cover.htm