ทุนการศึกษา 50% พิเศษ เฉพาะนักเรียนต่างชาติ!


Western Sydney University

มหาวิทยาลัย Western Sydney ตั้งอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเมืองซิดนีย์ โดยมีวิทยาเขตตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ เช่น Bankstown, Blacktown, Campbelltown, Hawkesbury, Parramatta และ Penrith

ในปีนี้ มหาวิทยาลัย Western Sydney มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ เช่น

Vice-Chancellor’s Academic Excellence Undergraduate Scholarships ทางโรงเรียนจะมอบทุนการศึกษา 50% ของค่าเรียนทั้งหมดให้แก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีที่ตรงตามเงื่อนไขและมีความประสงค์ที่จะเริ่มศึกษาในปี 2016*

Vice-Chancellor’s Academic Excellence Postgraduate Scholarships ทางโรงเรียนจะมอบทุนการศึกษา 50% ของค่าเรียนทั้งหมดให้แก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและมีความประสงค์ที่จะเริ่มศึกษาในปี 2016* โดยวิชาที่อยู่ในทุนการศึกษาได้แก่:

 • Master of Accountancy
 • Master of Business Administration
 • Master of Convergent Media
 • Master of Engineering
 • Master of Information and Communications Technology
 • Master of Information and Communications Technology (Advanced)
 • Master of Teaching (Birth – 5/Birth – 12 Years)
 • Master of Interpreting and Translation
 • Master of Public Health
 • Master of Health Science
 • Master of Planning
 • Master of Social Science

นอกจากนี้ทางมหาลัยยังมีทุนการศึกษาอีกมากมายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Stellar Education & Visa Centre ทาง

T: +61 (02) 9212 7489
E: info@stellaraustralia.com
หรือเว็บไซต์ของสถาบันทาง: www.westernsydney.edu.au
*Conditions apply