ทีมงาน


ซิดนีย์

ชื่อ นามสกุล
จอย ที. รอช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการบริษัท
เบอร์โทรศัพท์
(61) 02-9212-7489
อีเมล์
joy@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
จอห์น อีแกน
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวด้านกฎหมายและวีซ่า
เบอร์โทรศัพท์
(61) 02-9212-7489
อีเมล์
john.egan@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
แพททริก ศิริสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เบอร์โทรศัพท์
(61) 02-9212-7489
(66) 02-107-4147
อีเมล์
patrick@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
โบว์ วิชิตพงษ์
ตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(61) 02-9212-7489
(66) 02-107-4135
อีเมล์
benjawan@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
นิน สุขทิศ
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(61) 02-9212-7489
(66) 02-107-4133
อีเมล์
nin@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
นิก นรนาถตระกูล
ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
(61) 02-9212-7489
(66) 02-107-4162
อีเมล์
info@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
นิน่า นพคุณขจร
ตำแหน่ง
พนักงานบัญชี
เบอร์โทรศัพท์
(61) 02-9212-7489
(66) 02-107-4148
อีเมล์
account@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
แอเรียล ภาสกรการ
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(61) 02-9212-7489
(66) 02-107-4130
อีเมล์
ariel@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
เทเรซ่า เชื้อช่วยชู
ตำแหน่ง
พนักงานธุรการด้านใบสมัคร
เบอร์โทรศัพท์
(61) 02-9212-7489
(61) 02-8091-4433
อีเมล์
teresa@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
เฟียส ธรรมสถิตย์พร
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(61) 02-9212-7489
(61) 02-8091-3666
อีเมล์
fierce@stellaraustralia.com

กรุงเทพฯ

ชื่อ นามสกุล
รินซี่ บัวไชย
ตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(66) 02-107-4303
(66) 09-5465-1641
อีเมล์
rincy.th@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
นะ เชิงชวโน
ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
(66) 02-107-4303
อีเมล์
admin.th@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
เนม สุวรรณดิษ
ตำแหน่ง
หัวหน้าแผนกวีซ่า
เบอร์โทรศัพท์
(66) 02-107-4303
อีเมล์
name.th@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
นุ วิริยกิจ
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวงานวีซ่าและการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(66) 08-2991-4193
อีเมล์
nu.th@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
น้ำผึ้ง วุฒิวิริยะ
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(66) 02-107-4331
อีเมล์
nampeung.th@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
เอกซ์ รักษนาเวศ
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(66) 02-107-4363
อีเมล์
x.th@stellaraustralia.com

เชียงใหม่

ชื่อ นามสกุล
แอมมี่ สุวิทย์ศักดานนท์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการประจำประเทศไทย, QEAC
เบอร์โทรศัพท์
(66) 02-107-4359
(66) 08-2464-5639
อีเมล์
ammie.th@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
แอนนา ริค้า
ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
(66) 02-107-4359
อีเมล์
anna.th@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
ส้ม มังคลาด
ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
(66) 02-107-4359
อีเมล์
som.th@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
ตุ๊กตา คุณาชีวะ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานวีซ่า
เบอร์โทรศัพท์
(66) 02-107-4342
อีเมล์
tukta.th@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
ตุ้ย ศิริกุล
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(66) 09-5459-6646
อีเมล์
tui.th@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
ป่าน จิตต์ฤาษี
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(66) 02-107-4342
อีเมล์
pahn.th@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
เจน ชุมสาย ณ อยุธยา
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(66) 02-107-4342
(66) 09-5959-9424
อีเมล์
jane.th@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
นิว สิริวรการณ์
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(66) 02-107-3396
(66) 08-2952-9964
อีเมล์
new.th@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
พรีม โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
เบอร์โทรศัพท์
(66) 09-5959-9424
อีเมล์
pream.th@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
พลอย ช้างวิเศษ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการตลาด
เบอร์โทรศัพท์
(66) 02-107-4342
อีเมล์
ploy.th@stellaraustralia.com

เวียงจันทน์

ชื่อ นามสกุล
เจน ศิริสักดา
ตำแหน่ง
ผู้จัดการประจำประเทศลาว
เบอร์โทรศัพท์
(856) 20-59888338
อีเมล์
jane.la@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
โจ ศิริสักดา
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(856) 20-59888009
อีเมล์
joe.la@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
หนุ่ย เพชรชมพู
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวการศึกษา, พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์
(856) 20-76111101
อีเมล์
info.la@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
เจมมี่ บุญเลิศ
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(856) 20-55558536
อีเมล์
jamie.la@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
เรนนี่ ดวงดารา
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(856) 20-58764245
อีเมล์
rainy.la@stellaraustralia.com
ชื่อ นามสกุล
มะลิ แสงสุขอุ่น
ตำแหน่ง
ผู้แนะแนวการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
(856) 20-59469044
อีเมล์
mali.la@stellaraustralia.com