ขอเลขผู้เสียภาษี (TFN)


Tax File Number (TFN) คือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่เมื่อสมัครงานต่างๆ นายจ้างจะเรียกขอ TFN เพื่อดำเนินการยื่นเรื่องต่อ Australian Taxation Office (ATO) เพื่อทำการหักภาษีจากรายได้ให้รัฐบาล โดยที่จะหักเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ตามที่ ATO ได้กำหนดไว้
สำหรับเอกสารที่ใช้สำหรับการขอ TFN นั้นจะประกอบไปด้วย Passport ที่อยู่ในฟประเทศออสเตรเลีย เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ Email Address ซึ่งทาง Stellar มีบริการยื่นขอ TFN โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับลูกค้าปัจจุบันของเรา ระยะเวลาดำเนินการจะอยู่ที่ประมาณ 7 – 28 วันทำการ