หลักสูตรวิชาชีพ


หลักสูตรการเรียนการสอนขั้นวิชาชีพ หรือที่เรียกสั้นๆกันว่า VET Course (Vocational Education and Training) เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่นิยมสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ และยังเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในประเทศออสเตรเลีย
VET Course มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียนไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง ดังนั้นการเรียนการสอนในในหลักสูตร VET นั้นจะมุ่งเน้นไปในด้านปฏิบัติ มากกว่าด้านทฤษฎี ซึ่งในบางหลักสูตรจะมีการให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้งานในสาขานั้นๆอย่างแท้จริง
หลักสูตร VET Course สามารถแยกย่อยออกมาได้ดังนี้

  • Certificate II
  • Certificate III
  • Certificate IV
  • Diploma
  • Advanced Diploma

หลักสูตร VET Course ที่เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนชาวต่างชาตินั้นได้แก่ Business course, Management Course, Marketing Course และ Accounting Course นอนจากนั้นยังมีหลักสูตรเฉพาะทางที่เจาะลึกลงไปสำหรับสายงานต่างๆที่เป็นที่นิยม อาทิ Cookery Course, Hairdressing Course, Massage Therapy Course และ Beauty Therapy เป็นต้น